HEALTHONE GIDST U DOORHEEN
HET TIJDPERK VAN HET EMD

Op de dag van vandaag is het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) een vanzelfsprekend hulpmiddel in elke huisartsenpraktijk. Verschillende factoren liggen aan de basis van deze evolutie binnen de medische wereld. De regionalisering van bepaalde sectoren van de gezondheidszorg met de daaruit voortvloeiende nood aan besparingen, het willen vermijden van identieke onderzoeken op verschillende locaties, de nood aan een efficiënt en goed gedocumenteerd managementsysteem, de veralgemening van het Globaal Medisch Dossier (GMD). De continuïteit van de zorgverlening steunt op de constante verbetering van deze elementen, en de gestage toename van het aantal medische praktijken duidt ook op de nood aan automatisering van het EMD.

Om het tijdperk van het EMD met vertrouwen in te gaan, hebt u een veilige en betrouwbare ondersteuning nodig. Het programma dat u kiest moet ten volle aangepast zijn aan uw eigen manier van werken, en het moet u toestaan om uw gegevens op een efficiënte en tijdbesparende manier te beheren. Bovendien moet het in overeenstemming zijn met de geldende criteria.

Al 30 jaar lang streven we ernaar om van HealthOne een EMD te maken dat ruimschoots voldoet aan de behoeften van zowel huisartsen als specialisten. Deze software werd  ontwikkeld op basis van de ervaring en feedback van verschillende artsen, en ook op de dag van vandaag wordt een grote groep huisartsen betrokken in de evolutie en de ontwikkeling van het programma.

De gebruikers van HealthOne beslissen dus voor een deel zelf over de verbeteringen en de evoluties binnen de software. Met deze wisselwerking garanderen wij met HealthOne een product dat over alle tools beschikt om uw gegevens op een eenvoudige, snelle en efficiënte manier te verwerken.

Dankzij de expertise van onze medewerkers, kunnen we de continuïteit van Health One garanderen, rekening houdend met de medische praktijk, de criteria van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen (NCGZ), en de wereldwijde evolutie van de medische wereld.

Wij bieden u meer dan alleen software! Wij bieden een breed scala aan diensten en bieden u als eerst de nieuwste ontwikkelingen aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op de dag van vandaag meer dan 2 000 huisartsen gebruik maken van HealthOne in hun praktijk, wat HDMP een van de meest toonaangevende leveranciers van medische en paramedische software op de Belgische markt van het Elektronisch Medisch Dossier maakt.

Door de grote flexibiliteit van onze software, kan deze ook geconfigureerd worden naargelang de specifieke behoeften van verschillende zorgverleners. Dat zorgt ervoor dat ook steeds meer specialisten en medische centra kiezen voor HealthOne.

5 REDENEN OM VOOR
HEALTHONE TE KIEZEN

NAUWKEURIG TOEZICHT
OP DE CONVERSIE

Het is voor ons belangrijk dat uw gegevens integraal en op een juiste manier overgezet worden naar HealthOne. Daarom voorzien wij ondersteuning op maat bij elke individuele conversie. Wij zorgen voor een optimale overzetting van al uw data, zodat ook de analyse van bestaande gegevens mogelijk blijft. Natuurlijk kunt u zelf controle uitoefenen bij deze conversie, en waar nodig een verzoek om aanpassingen aanvragen.

VOLLEDIG IN LIJN
MET DE GELDENDE CRITERIA

HealthOne voldoet ruimschoots aan de criteria die opgelegd zijn door de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen (NCGZ). Bij HDMP beschouwen we deze criteria als de basiswaarden voor een betrouwbaar en kwaliteitsvol product. Dat verklaart waarom HealthOne altijd de eerste is om op de markt van medische en paramedische software de certificatietesten te doorstaan. Het is dan ook onze prioriteit om u te voorzien van een betrouwbaar, gebruiksvriendelijke en performant product.

SNEL, BETROUWBAAR
& EFFICIËNT

Een goed EMD draagt ​​bij aan de vlotheid van uw consultaties. Het is belangrijk dat u uw gegevens snel kan verwerken en gemakkelijk alle informatie en data kan opvragen. Een arts kan het zich immers niet veroorloven om lege bestanden terug te vinden, of fouten in de dossiers of administratie te ontdekken. Met HealthOne kiest u voor een veilige, snelle en efficiënte werkmethode.

GESTRUCTUREERD OVERZICHT
MET EENVOUDIGE TOEGANG

De structuur van HealthOne geeft u een gestructureerd overzicht en de toegang tot alle informatie met betrekking tot uw patiënten. U kunt alle informatie raadplegen in een oogopslag op een enkel scherm. Er zijn geen verschillende modules of vensters die u dient te openen. Dit staat u toe om de gegevens van uw patiënten snel en gemakkelijk te analyseren. Dankzij onze eenvoudige en efficiënte presentatie, kunt u de gegevens raadplegen en analyseren in een minimum van tijd. De tools zijn ontworpen zodat u de gegevens op een intuïtieve manier kan gebruiken in uw praktijk.

U BENT
NOOIT ALLEEN

Wij zorgen voor de levering en de installatie van de software en/of hardware, zodat u op een optimale manier gebruik kan maken van HealthOne. Indien u extra hulp nodig heeft, aarzel dan niet om onze helpdesk te bellen. Onze medewerkers reageren snel op al uw vragen, en zorgen voor een personlijke ondersteuning, begeleiding en advies op maat. Wij zorgen er dus eigenhandig voor dat u het programma volledig onder de knie krijgt. Bovendien is de blik van HealthOne vooral op de toekomst gericht. We zijn voortdurend aan het werk om onze producten en onze dienstverlening te verbeteren, en nemen deel aan tal van proefprojecten (Recip-e). Op die manier garanderen we u van moderne en eigentijdse software.

EEN TOTAALOPLOSSING!

HEALTHONE BEVAT ALLE TOOLS DIE NODIG ZIJN OM DE
DAGELIJKSE WERKING VAN UW PRAKTIJK TE BEHEREN.


De voorschriftmodule biedt aanzienlijke voordelen bij de keuze van geneesmiddelen. Deze module is gebaseerd op de uitgebreide database van APB (Algemene pharmaceutische bond/association pharmaceutiue belge), die om de twee weken wordt bijgewerkt via de “Live Update”. Op die manier zijn voor alle geneesmiddelen steeds de meest recente gegevens beschikbaar. Elk product en elk ingrediënt staat opgelijst. Een waarschuwing vertelt u of er een interactie mogelijk is tussen twee geneesmiddelen en u kan bijvoorbeeld een mogelijke allergie van uw patiënt voor een bepaalde molecule indiceren. De voorschriftmodule houdt daar vervolgens rekening mee.
Met deze module kunt u ook een chronische behandeling voor uw patiënten gemakkelijk beheren, wat een van de grote voordelen is van HealthOne. Met de module kunt u voorschriften afdrukken, die net en leesbaar zijn, en die tevens de dosering voor uw patiënten omschrijven.

De agenda van HealthOne staat u toe om op een eenvoudige manier afspraken met uw patiënten vast te leggen. Hij vraagt bovendien automatisch de gegevens uit hun dossier op.  Eenvoudig te configureren voor verschillende artsen en/of praktijken, en exporteerbaar naar MS Outlook.

De vaccinatie-module voorziet u van een duidelijk overzicht. De registratie en opvolging van vaccins is eenvoudig en snel. Er wordt automatisch een onderscheid gemaakt tussen de patronen voor kinderen en volwassenen, de gebruikelijke vaccinaties, en de preventieve vaccinaties voor reizen.

Laboratoriumresultaten worden elektronisch doorgestuurd en direct ingedeeld in het patiëntendossier. Ze kunnen tevens worden geïnterpreteerd met analyses en grafieken. Alle innovaties op het gebied van analyse en bloedonderzoek worden automatisch geïntegreerd in het programma.

De facturatie module is erg handig voor artsen die de derdebetalersregeling toepassen, aangezien de facturatie voor mutualiteiten geautomatiseerd wordt. Het tijdsschema staat u toe om de opvolging van vaccins, preventieve acties, en onderzoeken voor elke patiënt in te plannen.

Een module is gewijd aan het beheer van GMD+, een instrument dat zich toespitst op preventie (cardiovasculair risico, colorectale kanker, borstkanker, baarmoederhalskanker, etc..) voor patiënten die op de risicoleeftijd komen.

Het “Live Update”-systeem voert automatisch updates uit voor HealthOne via het internet. Het programma wordt voortdurend automatisch bijgewerkt en geoptimaliseerd, zonder dat u zich daar zelf zorgen over hoeft te maken.


CONTACTEER ONS