We worden massaal gecontacteerd i.v.m. problemen voor het raadplegen en/of versturen van en naar de verschillende mutualiteiten. Helaas staan onze mensen op de helpdesk machteloos omdat we deze storingen niet zelf kunnen oplossen.

Om uw kostbare tijd te besparen en onze helpdesk niet onnodig te overbelasten, adviseren we u om de goede werking van hun diensten eerst te raadplegen.
In geval van problemen met onderstaande, kunt u best het intermutualistisch dashboard raadplegen via https://www.saviscio.be/cin/dashboard/public

  • Een aanvraag via Hoofdstuk IV
  • Raadpleging van de Hoofstuk IV akkoorden
  • Raadpleging van de verzekerbaarheid
  • Het verzenden van een e-Attest

U vindt deze link eveneens terug op onze website: https://hdmp.com/support

We hopen u met deze informatie alvast een heel stuk verder te helpen.