HDMP

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Geïntegreerde premie 2017

Health One is een gehomologeerd pakket. Dit wil zeggen dat het voldoet aan de criteria die zijn opgelegd door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen (NCGZ).


Sinds 06/07/2018 kunt u de aanvraag doen voor uw praktijkpremie van 2017. Dit kunt u doen tot en met 31/10/2018.

Hoe moet u de premie aanvragen?

Dient u uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van MyRiziv-toepassing: http://www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/my-riziv.aspx#.Wzx-vdIzZPY

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens de beschikbare gegevens recht hebt.

Als u niet akkoord gaat met het bedrag waarop u recht hebt, dan kunt u dat online betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging  via dezelfde MyRiziv-module ‘Mijn premieaanvragen’. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.

Uw eID (en pincode) of uw burgertoken is noodzakelijk voor de identificatie op de site.

In geval van technische problemen bij het gebruik van de online webtoepassing van het RIZIV. Kunt u de helpdesk van het RIZIV contacteren via:

. E-mail: helpdesk@riziv.fgov.be
. Tel: 02/739.74.74 - van 7u30 tot 12u en van 13u tot 17u15