HDMP

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Geïntegreerde premie 2016

Health One is een gehomologeerd pakket. Dit wil zeggen dat het voldoet aan de criteria die zijn opgelegd door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen (NCGZ).

Vanaf 2016 wordt er een geïntegreerde premie voorzien ter ondersteuning van uw praktijk en van het gebruik van de eHealth-diensten (Punt 4.1.5 van het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017).

Er is dus geen aparte telematicapremie meer voor het jaar 2016. Momenteel kunt u nog geen aanvraag indienen voor deze geïntegreerde premie. Vanaf de exacte aanvraagprocedure is gekend, zal deze worden gecommuniceerd op de website van het RIZIV.

Wij zullen u ook van onze kant hierover op de hoogte houden via e-mail.

Bijkomende informatie hierover kunt u nalezen op : http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/geintegreerde-praktijk/Paginas/default.aspx#.WJ2Utm81-6I